Featured track : The xx - I Dare You Director, Cam, Editor: Daisuke Fujii ( http://daisukemotion.myportfolio.com/ ) Cam: Koji Aoki, Arata Kurosawa, Taio Konishi, Yasuhiro Orii, Yuki Tanzawa, Shoko Onodera Aerial Shoot: Michito Tanaka, Soh Ideuchi
http://www.fujirockfestival.com/news/?id=3525

You may also like

Back to Top